Đó … đây

Từ ngày 14 tháng 10 năm 1999 một số nhà máy sản xuất xích bò nhãn hiệu Sabrett và Western tại New York đã tự nguyện đóng cửa sau khi các quan chức sở Nông nghiệp bang này phát hiện xúc xích do nhà máy... Read More

Tâm pháp

Ở người già, bao giờ cũng có ít nhiều tổn thương thể chất, rồi tùy người tùy hoàn cảnh tạo ra những hệ quả tâm lý: lo hãi, trầm nhược, phủ định, thoái lùi, ức chế, suy loạn. Không tránh... Read More

Nơi trở về

Con người sau một chuyến đi dài ngày hay một cơn hoạn nạn đều mong được trở về nhà, theo đúng nghĩa mái ấm. Nơi trở về phải là tình thương yêu của những người thân. Nếu vì một lý do nào đó... Read More