Về Nghệ An

1. Những ngôi nhà sàn, nghèo mà bình yên. Con đường như một dải lụa vắt qua Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn. Đường hun hút trên mây, mờ trong sương. Lạnh. Hơn chục năm trước ngồi xuồng máy gần 10... Read More