XIN CHÀO CẢ NHÀ

XIN CHÀO CẢ NHÀ.VỚI TÂM HUYẾT TRUYỀN DẠY NHỮNG GÌ ĐƯỢC HỌC CHO CÁC BẠN TRẺ YÊU THÍCH ĐÔNG YSANG NĂM MỚI MẬU TUẤT – 2018. KHOẢN QUA RẰM THÁNG GIÊNG THẦY SẼ TỔ CHỨC MỞ LẠI LỚP CHÂM CỨU-... Read More

3 trong 1

3 trong 1 .Thứ hai : khởi đầu của một tuầnNgày 1 : khởi đầu của một thángTháng 1 : khởi đầu của một nămVà hôm nay :Một ngày khởi đầu cho 365 ngàyTHỨ HAI , NGÀY 1-1-2018Trong ngày khởi đầu của... Read More