Hôm nay mới chứng kiến quả người điêu ngoa không thể tưởng tượng ra

Hôm nay mới chứng kiến quả người điêu ngoa không thể tưởng tượng ra.
Mình sống thế nào mà nó dám mở mồm vu oan là ” mẹ gần như quỳ xuống lạy nó ,mà nó không tha, nó vẫn túm đánh mẹ…”
Ông trời có mắt,ko tự dưng sinh ra 2 con mắt lác đặc ,ko tự dưng cho ” hưởng ” 4-5 đời chồng ko xong. Nợ thì vỡ như vỡ bát hàng ngày.
Chỉ khổ 2 bà mẹ và dì,nghĩ mà thương…không thì mình cũng “cố ” mà sang xin lỗi nó thật .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *