DÍNH NƯỚC Nếu nhúng bọt biển vào nước nó sẽ thấm nhiều khối lượng tăng lên

DÍNH NƯỚC
Nếu nhúng bọt biển vào nước, nó sẽ thấm nhiều, khối lượng tăng lên. Khi nhấc ra khỏi nước, nước còn chẩy tong tỏng
Nếu nhúng vải vào nước, vải thấm ít hơn bọt biển và vẫn có nước chẩy ra
Nếu nhúng miếng nhựa vào nước, khi nhấc ra, chỉ có ít nước bám vào
Thấm hay không thấm, giữ hay không giữ, ướt hay không ướt, bám hay ljoong bám… không phụ thuộc vào nước, phụ thuộc vào tính chất của bọt biển, vải hay nhựa.
24/11/2018.

4 thoughts on “DÍNH NƯỚC Nếu nhúng bọt biển vào nước nó sẽ thấm nhiều khối lượng tăng lên”

  1. Đợt này a về HN. Muốn lên núi lắm mà tạm ở HN một time đã e. Dạo này e có gì mới ko e?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *