Chị Bích mong con 8 năm Đã có 1 công chúa Sau khi được phòng khám hỗ trợ thành công bằng 1 liệu trình SQmen kích tinh trùng cho chồng

Chị Bích mong con 8 năm!
Đã có 1 công chúa!
Sau khi được phòng khám hỗ trợ thành công bằng 1 liệu trình #SQmen kích tinh trùng cho chồng!
Sau 3 tháng đã có #con_trai tự nhiên!
Thai được 20 tuần khoẻ mạnh!
Chị Bích từ #Cát_Bà – Hải Phòng đến phòng khám để kiểm tra thai đã được 20 tuần!
Chúc mừng gia đình anh chị!
Cảm ơn hiệu thuốc Tuệ San đã lấy thuốc và tư vấn giúp chị! Sau này bé yêu ra đời sẽ được cô San tắm cho nha!

4 thoughts on “Chị Bích mong con 8 năm Đã có 1 công chúa Sau khi được phòng khám hỗ trợ thành công bằng 1 liệu trình SQmen kích tinh trùng cho chồng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *