Nhóm nhân sự sau nếu vào team của mình sẽ không được giao việc hoặc không phát huy được năng lực sẽ cảm thấy cô đơn

Nhóm nhân sự sau nếu vào team của mình sẽ không được giao việc hoặc không phát huy được năng lực, sẽ cảm thấy cô đơn:
1. Nhóm nhân sự không chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng. Kiểu như hỏi thì bảo chờ em hỏi người này người kia, hoặc hỏi đến mới bắt đầu đưa ra lý do vì sao không hoàn thành. Hoặc là bảo cái này không phải là trách nhiệm của em,…
2. Nhóm nhân sự không chủ động. Hỏi đến cái gì mới làm cái đó,…
3. Nhóm nhân sự hay quên việc. Bao giờ nhắc đến thì mới làm. Sếp làm với nhân sự này thì quá mệt vì ăn rồi chỉ đi nhắc công việc
4. Nhóm nhân sự không có tư duy Kaizen. Biểu hiện qua hành vi lời nói: như thế thôi, cái này không làm thêm đâu. Như vậy là được rồi, bao giờ được nhắc thì làm,…
5. Nhóm nhân sự ích kỷ và cái tôi lớn. Vì môi trường đòi hỏi làm việc nhóm nhiều nên bạn nào có tính cách như thế sẽ rất khó phát triển văn hoá.
Lại thêm một lớp khai giảng nữa. Tuổi trẻ già đi vì hay nóng tính.

2 thoughts on “Nhóm nhân sự sau nếu vào team của mình sẽ không được giao việc hoặc không phát huy được năng lực sẽ cảm thấy cô đơn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *