TÁC DỤNG CỦA LỜI CHÚA Hãy tưởng tượng chừng 3 ngày không có nước

TÁC DỤNG CỦA LỜI CHÚA
Hãy tưởng tượng chừng 3 ngày không có nước!
Sự hôi hám, bẩn thỉu, dơ dáy bắt đầu tấn công bạn khắp mọi nơi, từ nhà cửa cho đến chính bản thân.
Chưa kể nếu kéo dài thêm nữa thân thể sẽ kiệt sức và chết.
Có bao giờ bạn suy ngẫm câu kinh thánh này cách cẩn thận chưa?
“..Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.” (Ê-phê-sô 5:25-27)
Chúng ta là chi thể của Hội thánh. Khi Chúa nói Ngài dùng Lời Ngài như nước mà rửa Hội thánh, có cũng có nghĩa là Ngài “rửa” mỗi chúng ta.
Ngài chùi rửa mỗi ngày bằng Lời Ngài, cho đến khi chúng ta trở nên tinh khiết và đủ sạch sẽ thơm tho để có thể bày ra giữa thiên hạ.
Chưa hết, một chỗ khác, Lời Chúa chép:
“Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.” (Gia-cơ 1:21)
Trên kia, Lời Chúa có tác dụng làm sạch chúng ta, ở đây Lời ấy có tác dụng bổ lại linh hồn và khiến cho nó được chữa lành, cứu giúp.
Nước là dấu hiệu của sự sống, có nước đồng nghĩa có sự sống. Nước là hình bóng của Lời Chúa. Vậy thì sẽ ra sao nếu một tín hữu không có Lời?
Nan đề lớn nhất của Hội thánh ngày nay nếu có, đấy chính là sự thiếu hụt Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống tín hữu.
+ Thiếu Lời bạn sẽ trở nên khô héo (như cây thiếu nước)
+ Thiếu Lời bạn trở nên hôi hám, bẩn thỉu, rất khó gần.
+ Thiếu Lời bạn trở nên yếu ớt và đau bệnh cả phần xác lẫn phần hồn.
Vậy nên, hãy đọc, suy ngẫm và vâng theo Lời mỗi ngày.
#truongquy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *