10 21 ngồi trong phòng lạnh bất chợt bước ra ngoài bất chợt ngước lên theo con nắng chói sáng trải khắp trời

10:21’…ngồi trong phòng lạnh bất chợt bước ra ngoài, bất chợt ngước lên theo con nắng chói sáng trải khắp trời. Nhớ ra đã lâu lắm ta ko phải ra nắng, dang nắng, cháy nắng…bất chợt hình ảnh ba mẹ hiện lên trong cơn nắng đó, giữa những cơn nắng còn nắng hơn thế này nhiều, cơn nắng của miền trung cát sỏi gió lào khô héo cả mặt người…
Nhớ ra
Ba mẹ đã bao nhiêu cơn cháy da cháy thịt để ta được ngồi nơi đây, trong phòng lạnh, đã cầm cuốc cho ta được cầm bút, đổi cuộc đời để được một cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *