Lòng mơ nâng đóa sen vàng Quan Âm Bồ tát nhẹ nhàng ngự lên

??Lòng mơ nâng đóa sen vàng,
Quan Âm Bồ tát nhẹ nhàng ngự lên??
Mặt dây Phật mẹ quan âm trao tay khách !!!
Hoan hỷ quá ạ ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *