Trái cây đầu mùa ngọt dễ xợ ngọt ngọt ơi là ngọt ngọt quá xá ngọt ngọt kinh khủng ngọt Vài bữa nữa bao ăn ngập mặt luôn ha

Trái cây đầu mùa, ngọt dễ xợ ngọt, ngọt ơi là ngọt, ngọt quá xá ngọt, ngọt kinh khủng ngọt… Vài bữa nữa bao ăn ngập mặt luôn ha
P/s : đứa nào nhào dô xin xin xỏ xỏ thì ăn kao lun nè bey, có mấy trái ăn chơi thoy đó hổng đủ xỉa răng đừng có xin xin xin mất tình thương nhao lắm nhen bey!
Ahihi em nói vại thoy chứ ai thích ăn qua đây em cho hết nhen á hí hí

2 thoughts on “Trái cây đầu mùa ngọt dễ xợ ngọt ngọt ơi là ngọt ngọt quá xá ngọt ngọt kinh khủng ngọt Vài bữa nữa bao ăn ngập mặt luôn ha”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *