Cảm thấy lạ lõng và tẻ nhạt có chút xíu gì đó buồn có lẽ uống vài chai lúc này có lẽ sẽ đỡ hơn tí

Cảm thấy lạ lõng và tẻ nhạt…có chút xíu gì đó buồn…có lẽ uống vài chai lúc này có lẽ sẽ đỡ hơn tí…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *