Quyê t đi nh tha nh hay ba i la ơ ba n thân thui thi cư đa nh cươ c 1 lâ n vâ y đươ c thi tô t k thi thui na o

Quyết định thành hay bại là ở bản thân…thui thì cứ đánh cược 1 lần vậy…được thì tốt k thì thui nào….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *