Dịch sẽ còn kéo dài trừ phi tìm ra vacxin và thuốc chữa hữu hiệu

Dịch sẽ còn kéo dài trừ phi tìm ra vacxin và thuốc chữa hữu hiệu. Chỉ có cách là cảnh giác cao độ, thích nghi với điều kiện sống mới, không phải mong không phải ngóng, mệt người.
Đi đâu cũng phải kê khai, xoa tay, đo nhiệt độ mà mệt mỏi, ngắm hoa cho nó xõa tâm hồn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *