Chương trình cháo sữa miễn phí từ tháng 3 2019 sẽ thêm cơm cho bệnh nhân vì vậy ctr đổi tên thành ctr cơm cháo sữa miễn phí tặng cho bệnh nhân vùng cao

Chương trình cháo sữa miễn phí từ tháng 3/2019 sẽ thêm cơm cho bệnh nhân vì vậy ctr đổi tên thành: ctr cơm – cháo – sữa miễn phí tặng cho bệnh nhân vùng cao
1. Điểm phát cơm, sữa trao cho bệnh nhân tại TTYT Nậm Pồ vào lúc 10h30 thứ 5 hàng tuần.
2. Điểm phát cháo, sữa miễn phí cho bệnh nhân tại TTYT Mường Chà vào lúc 16h thứ 5, tuần 1 và 3 hàng tháng.
3. Điểm phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại TTYT Sìn Hồ vào lúc 7h – 8h sáng thứ 3 hàng tuần.
Xin cảm tạ tấm lòng vàng của những nhà hảo tâm đã luôn, đang và sẽ đồng hành cùng Nhóm Nụ cười trẻ thơ trong chương trình cơm-cháo – sữa dành cho bệnh nhân nhé.

2 thoughts on “Chương trình cháo sữa miễn phí từ tháng 3 2019 sẽ thêm cơm cho bệnh nhân vì vậy ctr đổi tên thành ctr cơm cháo sữa miễn phí tặng cho bệnh nhân vùng cao”

  1. Chị em sống có phúc quá. Chị luôn làm những việc tuyệt vời và ý nghĩa. Chúc mừng chj một con người có tấm lòng bao dung cao cả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *