Nghe nói SG có rạp này sau phố núi

[Nghe nói SG có rạp này sau phố núi?] Một brand của phố núi về rạp phim? ?? Cũng có lúc em ngồi 1 mình ?? Mà lại còn hông xem kịp xem xuất phim ở rạo mới cơ Ở đâu đó trong tp này, trai với gái đang #hòhẹn nhau Em không xen vào, em chỉ nhìn ngắm, cười vui Lôi sách ra đọc ? #BMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *