Hôm qua em thăm lúa đã chín rồi nhen các chế bà con đi gặt rồi mùa cốm cũng sắp hết đặt hàng bỏ tủ đông dùng cả năm nhen các chế ơi

Hôm qua em thăm lúa, đã chín rồi nhen các chế, bà con đi gặt rồi, mùa cốm cũng sắp hết, đặt hàng bỏ tủ đông dùng cả năm nhen các chế ơi ☺?? #mùaLúaChín E giao cốm SG HN nha nhaa Giá 190k/kg giao tại HN, gói lá hoặc hút chân không, không tặng kèm chuối chấm cốm nhé ? Ở đây gặt lúa xong, ai đóm thì về, ai bắt cóc em cho gói cốm xanh tạ lễ ??? Cảm ơn bè bạn chăm đường xa, lại còn có máy hịn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *