Chài aii nó mổ con lợn sạch bày 6 bộ bàn ghế oy 6 bộ dựa tường tất cả anh chị em toàn bộ cháu chắt có mặt chạy qua nhà em thấy có gì sai sai chả nhẽ nghe mình đòi tối về mà giữ chân ác quá

Chài aii, nó mổ con lợn sạch, bày 6 bộ bàn ghế oy, 6 bộ dựa tường, tất cả anh chị em, toàn bộ cháu chắt có mặt, chạy qua nhà, em thấy có gì sai sai, chả nhẽ nghe mình đòi tối về mà giữ chân ác quá. Còm tiếp bác thì bác còn ở lâu mà! ? Cánh đàn ông đang làm lòng lợn, tiết canh, cảnh đó xợ qúa nên hơm dám chụp ??? nhạc sập xình. Món không dành cho ngừ iu động vật nhưng khoái hột vịt xào me như tui Tứn ơi Tran Anh Tuan òa òa ?? (hy vọng tụi nó quên món hột vịt lộn xào me trưa nay đặt mình làm) Ps: cơ mà nhìn vui và có gắn kết gia đình, vợ chồng bọn nó gắn kết kkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *