Chàng trai gấu nhất trong các bạn gấu của chúng ta lên kế hoạch đi khắp 5 châu bằng xe gắn máy đã đi qua Campuchia Thái Lan và giờ đã tới Nepal

Chàng trai gấu nhất trong các bạn gấu của chúng ta lên kế hoạch đi khắp 5 châu bằng xe gắn máy đã đi qua Campuchia, Thái Lan và giờ đã tới Nepal. Ace vào thả tym ủng hộ anh này cho lên 10.000 like luôn nha. Mình cứ thấy dự án khùng nhất quả đất là mình ủng hộ luôn 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *