đợt ra miền Trung lần nay vui thật chụp giải mà còn được rinh quà về úi chu choa thế là còn gì bằng vậy là bộ sưu tập áo đã tăng số lượng thêm 3 cái rùi thank anh Nguyễn Long Quốc dancesport Huế anh Quỳnh Q Dance dancesport Quảng Bình anh Hồ Công Thắng Nicedance dancesport Vinh đã tặng em nhé P S còn chờ cái áo của anh Bảo Dance Sport dancesport Vinh nữa thui hehehe vậy là quá tuyệt cho lần ra miền Trung lần này

đợt ra miền Trung lần nay vui thật ^^ chụp giải mà còn được rinh quà về úi chu choa thế là còn gì bằng , vậy là bộ sưu tập áo đã tăng số lượng thêm 3 cái rùi ^^ thank anh Nguyễn Long Quốc (dancesport Huế) , anh Quỳnh Q-Dance (dancesport Quảng Bình) , anh Hồ Công Thắng Nicedance (dancesport Vinh) đã tặng em nhé ^^
P/S : còn chờ cái áo của anh Bảo Dance Sport (dancesport Vinh) nữa thui hehehe vậy là quá tuyệt cho lần ra miền Trung lần này ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *