Hôm nay tôi giúp cho 2 bệnh nhân K phổi 1 BN sơ gan 1 BN U lành và tặng quà trị liệu miễn phí cho 4 bệnh nhân K3 hỗ trợ thải độc và nâng cao thể trạng để mai xạ trị

Hôm nay tôi giúp cho 2 bệnh nhân K phổi, 1 BN sơ gan , 1 BN U lành và tặng quà trị liệu miễn phí cho 4 bệnh nhân K3 hỗ trợ thải độc và nâng cao thể trạng để mai xạ trị . Anh chị chia sẻ niềm vui của mình nay giúp được gì cho ai đi . Mỗi ngày cố gắng 1%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *