Dành tặng cho các Bà mẹ Bỉm sữa một chữ đó là Dám

Dành tặng cho các Bà mẹ Bỉm sữa một chữ đó là Dám! Nếu ngày này năm xưa Chang không dám hành động, thì sẽ không có kết quả của ngày hôm nay! Nhìn hàng đi- tiền về ai cũng muốn nhưng Ai sẽ là người dám Làm! Học tâp và nỗ lực không ngừng nghỉ. Kiếm tiền- làm giàu mà cứ Em sợ thì sẽ chẳng có gì cả các mẹ ạ!
Kiếm tiền làm chủ cuộc sống inbox Cúc !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *