Tại sao chị ko nói thẳng hoặc nhắn tin riêng với e Mà phải để e nghe chuyện này từ ng thứ3 cơ chứ

Tại sao chị ko nói thẳng hoặc nhắn tin riêng với e Mà phải để e nghe chuyện này từ ng thứ3 cơ chứ? Chị có biết hôm qua chuyện gì xảy ra với e ko? Đồng tiền quan trọng thật nhưng chẳng bao giờ đi trước được nhân cách con ng của tụi e đâu chị à!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *