Tối nay n live nhượng lại đồ Của cá nhân Nga đồ chỉ mặc 1 2 lần thoi

Tối nay n live nhượng lại đồ Của cá nhân Nga, đồ chỉ mặc 1-2 lần thoi. Con mới có nhieu cái chua mặc luon hoặc mặc 2-3 tiếng đồng hồ.cũ người mới ta. Ai có ngẫu hứng cho n xin 1 chấm lấy động lực mhes. Thank ca nhà.
( hàng bán ko đổi trả mhes mn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *