Nhọc nhằn có chi phải sợ Nắng trời chẳng ngại đâu ai Chén cơm của người lao động Trên người đẵm mồ hôi Giữa nơi nắng trời gió lộng Môi ai cũng nở nụ cười Khi còn sức trai tuổi trẻ Ráng làm tích lũy ai ơi Muốn cho mai này nhàn khoẻ Hôm nay chuẩn bị được rồi Bạn ơi đừng nên hoài phí Rượu chè chỉ hại sức thôi Bạc bài tan nhà nát cửa Đừng nên phung phí cuộc đời

Nhọc nhằn có chi phải sợ
Nắng trời chẳng ngại đâu ai
Chén cơm của người lao động
Trên người đẵm mồ hôi
Giữa nơi nắng trời gió lộng
Môi ai cũng nở nụ cười
Khi còn sức trai tuổi trẻ
Ráng làm tích lũy ai ơi
Muốn cho mai này nhàn khoẻ
Hôm nay chuẩn bị được rồi
Bạn ơi đừng nên hoài phí
Rượu chè chỉ hại sức thôi
Bạc bài tan nhà nát cửa
Đừng nên phung phí cuộc đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *