Bữa tối tuyệt vời cùng các giáo sư Mỹ Singapore và Việt Nam tại Sứ Bia

Bữa tối tuyệt vời cùng các giáo sư Mỹ, Singapore, và Việt Nam tại Sứ Bia.
Cảm ơn boss Minh Phuc Ha đã giới thiệu một địa điểm tiếp khách Rất ưng ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *