Lần nào cũng vậy cứ đến và đi từ Changi Airport là mình lại mất cả nửa tiếng để ngắm nhìn những sắp đặt nghệ thuật này

Lần nào cũng vậy, cứ đến và đi từ Changi Airport là mình lại mất cả nửa tiếng để ngắm nhìn những sắp đặt nghệ thuật này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *