Đằng sau trái cam kia là chủ vườn cam hữu cơ duy nhất đạt chuẩn ở Việt Nam

?Đằng sau trái cam kia là chủ vườn cam hữu cơ duy nhất đạt chuẩn ở Việt Nam. Chàng nông dân 30 tuổi – dám nghĩ – dám làm.!!!
?Lô C1 là khu đang thu hoạch chợ cúng của chúng ta
?Đoàn có anh tây tóc xoăn kia là đoàn kiểm tra của nác ngoài kiểm tra định kì về đạt chuẩn hữu cơ TUV.
✍️✍️?Cam hữu cơ có thể ko ngọt như các kiểu cam khác,nhưng tồn tại trong e í ko thể đánh mất là vị cam – một chút chua nhẹ đầu lưỡi – đậm vị và một chữ AN TOÀN!!!??
Mốt(13 âm) – e về 80 rổ ạ. Sỉ lên đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *