Người em Thang Nguyen xịn đét Chúc tiệm luôn tấp nập đông vui nhá

Người em Thang Nguyen xịn đét. Chúc tiệm luôn tấp nập đông vui nhá. Đúng đợt anh ra HN nên sẽ hẹn gặp sau nhớ ?
#jolenecoffee #jolenecafe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *