Sau 33 take quay phân đoạn longshoot đã chính thức hoàn thành

Sau 33 take quay phân đoạn longshoot đã chính thức hoàn thành. Quay liên tục qua hai ngày đêm chỉ cho 1 pđ dài 1 phút trên phim.
#Gaigialamchieu2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *