1 Làm trò điên trò khùng mua vui thì lắm like lắm comment ghê

1. Làm trò điên trò khùng mua vui thì lắm like lắm comment ghê!
2. Xứ Huế làm việc cứ như một trò hề… một trò hề của lũ trẻ con!
3. Nam mô a di đà Phật. Mai con làm Event ở Huế nên con sẽ nhịn rồi thoát khỏi Huế 100m là con sẽ chửi tưng lên liền! Nam mô a di đà Phật cho con đủ kiên nhẫn để nhịn chửi chứ ngứa mỏ lắm rồi!
4. Em thề đây là lần cuối cùng em dính đến xứ Huế thân yêu!
5. Thèm ăn đồ Huế quá mà giờ có gì ăn ngoài bún bò.
6. Chưa thoát kiếp đi test phim khuya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *