Nấu bánh canh kiểu Huế mà nấu xong thành bánh canh kiểu Hà Nội

Nấu bánh canh kiểu Huế mà nấu xong thành bánh canh kiểu Hà Nội.
Ai ăn hãy bấm chuông nhà em! Bấm ba lần chuông rồi gõ cửa 3 tiếng cốc cốc cốc. Thì em mới mở cửa mời zô ăn! Vậy nghe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *