_ _ Long Lanh Những Giọt Sương Mai Màu Trong Tinh Khiết Bên Hồ Đài Sen

_((((?))))_
Long Lanh Những Giọt Sương Mai
Màu Trong Tinh Khiết Bên Hồ Đài Sen
Nắng Hiền Bước Tới Làm Quen
Gió Lay Động Nhẹ Thành Khoen Chuỗi Vàng
_((((?))))_
Ngẩn Ngơ Trước Cảnh Mênh Mông
Hư Hư Thực Thực Thấy Lòng An Nhiên
Trời Mây Cảnh Sắc Êm Hiền
Hồn Như Thoát Tục Về Miền Hư Vô
_((((?))))_
Quên Đi Ngoại Cảnh Xô Bồ
Tâm Linh Nếm Vị Cam Lồ Mẹ Ban
Bước Chân Thanh Thoát Nhẹ Nhàng
Thân Tâm Vút Tận Mây Ngàn Non Tiên !!!
St____
_(())_?NAM MÔ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM?_(())_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *