Chào thủ đô ngày mưa bão cô gái duy mỹ đến với cái đẹp đây

Chào thủ đô ngày mưa bão, cô gái duy mỹ đến với cái đẹp đây.
Mưa bão thử thách lòng người. Giữa đường mẹ nhắn tin. Cái cây trước cửa bao năm mình bảo vệ không cho cưa, mình vừa đi em ấy đã lên đường rồi. Lúc mình đi vẫn còn bình thường mà có 1 tiếng đồng hồ đã nghiêng vẹo chắn cả ngõ bên.
Đêm qua mình còn đang mải hàng cho khách, mẹ đã chạy xuống bảo thấy cây nghiêng quá, mẹ lo lắm, chỉ sợ nó đổ vào ai…
—————
Tiện thể share tin nhắn hai mẹ con mình ngay trước khi mẹ báo cây nghiêng. Không ngờ nó đi nhanh vậy. Về nhà này năm 98, nay tròn 20 năm. Chào cây nhé! Cám ơn vì bóng mát suốt 2/3 đời mình.
—————
MH – 20180721.
#minhha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *