SẮC THU BUỒN Thơ ĐIỆP ANH HOA THU VÀNG vọt đợi trông THU TÍM giấc mơ nồng THU ĐỎ đêm sầu nhớ THU LAM chiều tủi mong THU XANH nhòa mắt ngọc THU TRẮNG nhạt môi hồng THU lỡ làng tình mộng THU CHÀM nhuộm bến sông BUÔN MÊ 01 08 2018 Hình st minh họa Bài hoạ tự do Van Ruyen Nguyen Thu Buồn nỗi ngóng trông Thu Say trái tim nồng Thu Đượm màu thương nhớ Thu Tím sắc chờ mong Thu Ngời lên nét ngọc Thu Sáng giấc mơ hồng Thu Xanh tràn ước mộng Thu Vàng nắng đầy sông

**** SẮC THU BUỒN !!! ****
@ Thơ : ĐIỆP ANH HOA @
THU VÀNG vọt đợi trông
THU TÍM giấc mơ nồng
THU ĐỎ đêm sầu nhớ
THU LAM chiều tủi mong
THU XANH nhòa mắt ngọc
THU TRẮNG nhạt môi hồng
THU lỡ làng tình mộng
THU CHÀM nhuộm bến sông !!!
BUÔN MÊ @ 01/08/2018
….. Hình st minh họa …..
——
Bài hoạ tự do : Van Ruyen Nguyen
Thu Buồn nỗi ngóng trông
Thu Say trái tim nồng
Thu Đượm màu thương nhớ
Thu Tím sắc chờ mong
Thu Ngời lên nét ngọc
Thu Sáng giấc mơ hồng
Thu Xanh tràn ước mộng
Thu Vàng nắng đầy sông!
——-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *