Các em có thể đến từ nhiều nơi khác nhau nhiều hoàn cảnh khác nhau và theo đuổi những chuyên ngành khác nhau thậm chí yêu thích công việc khác nhau của ngành công nghệ thông tin nhưng giờ đây các em có một cái chung đó là những đồng môn của nhau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin của LHU hãy nhớ lấy điều này để chia sẻ cũng như giúp đỡ nhau trên chặng đường sắp tới nhe khóa 14 khoa công nghệ thông tin LHU Những người thầy cô của các em có người vui tính có người nghiêm khắc nhưng là những người luôn mong muốn truyền đạt cho các em thật nhiều kiến thức để các em sẽ bớt khó khăn khi bước vào một chặng đường đầy thử thách phía trước Còn thầy thầy luôn muốn mình là người dẫn hướng và truyền cho các em ngọn lửa đam mê với ngành học mà các em đã chọn

Các em có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau và theo đuổi những chuyên ngành khác nhau, thậm chí yêu thích công việc khác nhau của ngành công nghệ thông tin nhưng giờ đây các em có một cái chung, đó là những đồng môn của nhau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin của LHU, hãy nhớ lấy điều này để chia sẻ cũng như giúp đỡ nhau trên chặng đường sắp tới nhe khóa 14 khoa công nghệ thông tin LHU.
Những người thầy cô của các em, có người vui tính, có người nghiêm khắc, …nhưng là những người luôn mong muốn truyền đạt cho các em thật nhiều kiến thức để các em sẽ bớt khó khăn khi bước vào một chặng đường đầy thử thách phía trước.
Còn thầy, thầy luôn muốn mình là người dẫn hướng và truyền cho các em ngọn lửa đam mê với ngành học mà các em đã chọn. Thanh xuân tươi đẹp của các em luôn làm cho thầy thấy niềm tin với con đường thầy đã chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *