Đi nhiều thì mỏi chân Yêu nhiều thì mỏi tim NÊN thỉnh thoảng con tim nó cũng cần nghỉ ngơi nhỉ DĐi nhiều thì mỏi chân

Đi nhiều thì mỏi chân
Yêu nhiều thì mỏi tim
NÊN thỉnh thoảng con tim nó cũng cần nghỉ ngơi nhỉ :DĐi nhiều thì mỏi chân
Yêu nhiều thì mỏi tim
NÊN thỉnh thoảng con tim nó cũng cần nghỉ ngơi nhỉ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *