Hôm nay em thèm ăn món thịt kho nước dừa với trứng hihi em kho nguyên một nồi luôn nè Mà hôm nay em của em nó lại hợp suốt ngày và sẽ chẳng có đứa nào về ăn cơm hết trơn nhưng mà không sao em không nhiều như vậy để ngày mai em không phải làm đồ ăn nữa vì ngày mai em phải qua trường bé Cop dự lễ tổng kết hihi chắc là mệt lắm nhưng là sẽ rất vui em mới dọn cơm ra xong rồi nè cả nhà ăn cơm với em nhé

Hôm nay em thèm ăn món thịt kho nước dừa với trứng hihi em kho nguyên một nồi luôn nè Mà hôm nay em của em nó lại hợp suốt ngày và sẽ chẳng có đứa nào về ăn cơm hết trơn nhưng mà không sao em không nhiều như vậy để ngày mai em không phải làm đồ ăn nữa vì ngày mai em phải qua trường bé Cop dự lễ tổng kết hihi chắc là mệt lắm nhưng là sẽ rất vui em mới dọn cơm ra xong rồi nè cả nhà ăn cơm với em nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *