Dựa núi núi đổ Dựa sông sông cạn Dựa vào nhau là ổn nhỉ Mai cần tìm 05 bạn thích kiếm tiền và đam mê du lịch để dựa nhau hỗ trợ nhau dắt nhau đi du lịch

Dựa núi núi đổ
Dựa sông sông cạn
Dựa vào nhau là ổn nhỉ ???.
Mai cần tìm 05 bạn thích kiếm tiền và đam mê du lịch để dựa nhau, hỗ trợ nhau, dắt nhau đi du lịch.
?Tháng 6 : Carnaval biển Hải Tiến
?Tháng 10 : Singapore
?Tháng 11: Hàn Quốc
Yêu cầu : Trên 22 tuổi, ưu tiên các bạn kế toán, tài chính, ngân hàng
Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo miễn phí bởi tập đoàn tài chính 1000 tỷ $ #Manulife
Inbox Mai để biết thêm chi tiết.
Tư vấn 24/7 : 0982.505.878
I ❤ #Manulife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *