Xuân đã về có phải không anh?

Xuân đã về có phải không anh? Sao nghe đông lạnh rớt sau thềm Bữa nay mây khoác màu vũ hội Đỏ rực nụ đào trên áo em ????? Xuân đã về rồi, có phải không? Sao ta xao động nhạc tơ lòng Ngước nhìn... Read More