NAM

NAM.MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG PHẬT.HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM TỪ THIỆN PHƯỚC QUANG ĐƯỜNG, CẦN LẮM VẠN TẤM LÒNG TỪ QUÝ PHẬT TỬ , MẠNH THƯỜNG QUÂN, QUÝ ÂN NHÂN GẦN XA, XIN HÃY MỞ RỘNG VÒNG TAY NHÂN ÁI,... Read More