Miền Nam à

Miền Nam à, Người đừng cho nhiều đường vào các món ăn nữa được không !? Cám ơn Người!Miền Nam à, Người đừng cho nhiều đường vào các món ăn nữa được không !? Cám ơn Người! ... Read More

Sáng nay kiếm tạm xe này

Sáng nay kiếm tạm xe này, Cổ vũ đội tuyển cả ngày lẫn đêm! Muốn thắng cần một chút hên, Chiến công hiển hách lưu tên sử vàng! P/s: BTEC FPT sẵn sàng “Bùng nổ” cùng đội tuyển U23... Read More

Việt nam vô địch

Việt nam vô địch Ngày mai đá chung kết rồi, Người dân đất Việt đứng ngồi chờ mong! Chúc cho đội tuyển thành công, Sánh vai cường quốc để không phụ lòng! ... Read More