Hội ngộ rồi chia tay

Hội ngộ rồi chia tay..cuộc đời vẫn thế. Vậy là nhóm Csr miền nam giảm 1 chiến binh, A Kieu Nguyen Truong Ca chia tay ae mình đi vế.miền đất mới. Duyên gắn kết anh em mình với Ca đến đây tạm hết và... Read More