diện đồ da ra đường đi ăn ra khỏi quán trai Tây ngó theo mỉm cười gặp ở thang máy cũng mỉm cười ở lobby cũng bị nhìn

diện đồ da ra đường đi ăn ra khỏi quán trai Tây ngó theo mỉm cười, gặp ở thang máy cũng mỉm cười, ở lobby cũng bị nhìn. còn trai Việt không thèm nhìn chi hết!
hôm nay thứ Sáu thôi kệ cho em post hình một phát đừng chửi em spam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *