Mô i nga y mi nh hai bâ n đi vê qua con ngo co nhiê u cây hoa sư a va ba sa p thi t cho

Mỗi ngày mình hai bận đi về qua con ngõ có nhiều cây hoa sữa và ba sạp thịt chó. Gần cuối thu hoa sữa vãn tỏa mùi thơ thơm dịu. Duy có điều mùi hoa sữa hôm nay trộn lẫn với mùi thịt chó sống nghe nôn nao. Lỡ đi qua rồi mà nằm mãi không ngủ được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *