Lùi 1 bước tháng 8 ở nhà an dưỡng để tháng 9 10 11 12 1 2 3 bung lụa v

Lùi 1 bước, tháng 8 ở nhà an dưỡng để tháng 9-10-11-12-1-2-3 bung lụa :v
1. CHƯƠNG TRÌNH SĂN ẢNH MÙA VÀNG SAPA – Y TÝ – MÙ CANG CHẢI 2018
Link: https://www.facebook.com/events/1911798252199301/?ti=cl
2. CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ TỊNH TÂY (China) – THÁC BẢN GIỐC 9/2018.
Link: https://www.facebook.com/events/543556672725704/?ti=cl
3. Chương Trình Khám Phá Mùa Lúa Chín Du Già – Yên Minh 2018
Link: https://www.facebook.com/events/2127529087289357/?ti=cl
4. Chương trình nhiếp ảnh 4 Điểm đến đẹp ở Myanmar 20-27/10/2018
Link: https://www.facebook.com/events/1815276978491260/?ti=cl
5. Chương trình nhiếp ảnh SiemReap – PhnomPenh 22-25/11/2018
Link: https://www.facebook.com/events/2185140621705572/?ti=cl
6. Chương trình nhiếp ảnh Bí ẩn bộ tộc xăm mặt Myanmar 18-23/3/2019
Link: https://www.facebook.com/events/1881380368826880/?ti=cl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *