Lâu ngày mới được đệ dắt đi chơi cái mặt lớn tồ mà vẫn khắm y như cậu

Lâu ngày mới được đệ dắt đi chơi, cái mặt lớn tồ mà vẫn khắm y như cậu ?
#piggy
@ West Lake (Hanoi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *