Kết thúc 3 tuần Papa bị Nàng tra tấn bằng món ăn duy nhất Bé táo Ringo

Kết thúc 3 tuần Papa bị Nàng tra tấn bằng món ăn duy nhất “Bé táo Ringo”. Đi đâu nàng cũng mang theo 3 tập truyện, ngày nào cũng bắt đọc đi đọc lại cùng, mỗi người một vai.
Đúng là trẻ con, đã thích truyện gì thì cứ đọc đi đọc lại không chán, bù lại Papa cũng được nghe Nàng nói những lời dễ thương từ câu chuyện đã học được trong sách.
Biện pháp hiệu quả chính là thay món này bằng một món khác “Nhà trên cây 26 tầng”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *