BÉ NHƯ Ý CHƯA TỪNG ĐẾN TRƯỜNG MÀ KHI 4 TUỔI TỰ NHIÊN BIẾT CHỮ NGHIÊN CỨU KINH PHÁP VÀ GIẢNG ĐẠO THẬT LÀ KỲ DIỆU RẤT LÀ VĨ ĐẠI KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI THỨ HAI TRÊN THẾ GIỚI NẦY TỪ XƯA CHO ĐẾN NAY THẬT RÕ RÀNG LÀ BẬC SIÊU PHÀM BÉ LÀ BỒ TÁT TÁI SANH DO THƯỢNG ĐẾ VÀ PHẬT THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ CHO BÉ XUỐNG THẾ GIAN DẠY CHO CHÚNG SANH TU HÀNH LÀ ĐỂ CỨU ĐỜI ĐÚNG NHƯ LÀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ NÓI LÀ HỌC CHO NHIỀU HỌC QUÁ MÀ NGU LÀ GÂY TỘI ÁC NGƯỜI KHÔNG HỌC TRỜI CHO BIẾT CHỮ LÀ CÓ ĐẠI CĂN LÀ BỒ TÁT NÊN KO CẦN HỌC MÀ CŨNG BIẾT CHỮ

BÉ NHƯ Ý CHƯA TỪNG ĐẾN TRƯỜNG MÀ KHI 4 TUỔI TỰ NHIÊN BIẾT CHỮ NGHIÊN CỨU KINH PHÁP VÀ GIẢNG ĐẠO THẬT LÀ KỲ DIỆU RẤT LÀ VĨ ĐẠI KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI THỨ HAI TRÊN THẾ GIỚI NẦY TỪ XƯA CHO ĐẾN NAY THẬT RÕ RÀNG LÀ BẬC SIÊU PHÀM BÉ LÀ BỒ TÁT TÁI SANH DO THƯỢNG ĐẾ VÀ PHẬT THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ CHO BÉ XUỐNG THẾ GIAN DẠY CHO CHÚNG SANH TU HÀNH LÀ ĐỂ CỨU ĐỜI ! ĐÚNG NHƯ LÀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ NÓI LÀ : HỌC CHO NHIỀU HỌC QUÁ MÀ NGU (LÀ GÂY TỘI ÁC) NGƯỜI KHÔNG HỌC TRỜI CHO BIẾT CHỮ ( LÀ CÓ ĐẠI CĂN LÀ BỒ TÁT NÊN KO CẦN HỌC MÀ CŨNG BIẾT CHỮ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *