Ở nhà ăn ngon cho lành Ba cái đứa ngớ ngẩn không rõ ngọn cây gốc cây mà đi xem cây phán như gì Mệt mỏi ba đứa hóng hớt lắm chuyện

Ở nhà ăn ngon cho lành… Ba cái đứa ngớ ngẩn không rõ ngọn cây gốc cây mà đi xem cây phán như gì… Mệt mỏi ba đứa hóng hớt lắm chuyện..!!!
Thế nên là nhịn nhịn cái miệng lại cho bớt hoạ đi.. Không biết chuyện nhưng phán xét như 1 vị thần lại tay bay vạ gió, khôn ngoan thì im lặng.. Đến lúc hơn thua nhau là ở cái kết thôi..??? Cây non nghiêng ngả cây già đỡ.. Mệt..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *