NẾU bạn định gặp lại ai thì nên gặp ngay việc gì định làm cũng k nên trì hoãn Ký ức của T về Nghệ sỹ Bùi Cường k phải là vai diễn A Chí nhóm chtoi có KN riêng của 30 năm về trước A và mấy ng bạn rầm rập xe máy vào ktx Trường NTQĐ Mai Dịch một sáng cuối tuần 1988 888 đủ chuyện rồi đánh bài cười ngất với chúng tôi mấy nữ sinh tỉnh trong veo thời gian trôi vèo hết 30 năm sắp lẻ 30 năm k gặp lại lần nào Hôm nay nghe tin Anh

NẾU bạn định gặp lại ai thì nên gặp ngay … việc gì định làm cũng k nên trì hoãn … Ký ức của T về Nghệ sỹ Bùi Cường k phải là vai diễn A Chí … nhóm chtoi có KN riêng của 30 năm về trước … A và mấy ng bạn rầm rập xe máy vào ktx Trường NTQĐ Mai Dịch một sáng cuối tuần 1988 …. 888 đủ chuyện rồi đánh bài cười ngất với chúng tôi – mấy nữ sinh tỉnh trong veo ….
…. thời gian trôi vèo hết 30 năm sắp lẻ … 30 năm k gặp lại lần nào … Hôm nay nghe tin Anh !
Thôi ! Cũng là xong một kiếp trần … Cầu mong A Bình an đường về cõi khác !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *