CÕI MƠ Thơ Khách Lãng Du Dìm trong cõi mơ cơn ngáy ngủ Cắn môi tìm lạc thú yêu đương Chăn đơn gối lẻ canh trường Lặng sầu mi khép lệ vương má nhòa

CÕI MƠ
Thơ Khách Lãng Du
Dìm trong cõi mơ cơn ngáy ngủ
Cắn môi tìm lạc thú yêu đương
Chăn đơn gối lẻ canh trường
Lặng sầu mi khép lệ vương má nhòa.
Niềm nhung nhớ ai xoa cho dịu
Buồn mông mênh bám víu vào đâu
Trăng treo vời vợi trăng sầu
Ảo mờ hun hút đêm thâu mịt mù.
Khuất trong tối lời ru của gió
Vọng tiếng lòng buông bỏ mà đi
Lỡ làng ước mộng xuân thì
Chân mây xa biệt tim si mỏi mòn.
Lầm lũi bóng trên con đường bước
Giữa dập dìu kẻ ngược người xuôi
Lãng quên trong giấc mộng vùi
Cõi mơ tìm được cuộc vui ái tình.
05/07/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *