Vào lúc 15g51p ngày 31 7 2018 D xin thay mặt nhóm TN Quỹ Tự Phát Pleiku xin báo cáo tình hình THU CHI Quỹ định kì của nhóm trong tháng 6

Vào lúc 15g51p, ngày 31.7.2018
D xin thay mặt nhóm TN Quỹ Tự Phát Pleiku xin báo cáo tình hình THU – CHI Quỹ định kì của nhóm trong tháng 6.2018 và cập nhật DANH SÁCH QUÝ MTQ ủng hộ Quỹ định kì tháng 7.2018 như sau:
❤️ Quỹ tồn tháng 6.2018 là: 41.600k – 3.000k ( hỗ trợ gđ em Sơn bị tai nạn mất 2 vc ) = 38.600k
1. Ba mẹ Diễm: 200k
2. Em Phạm Yến: 500k
3. Chị Kim Hoàng: 200k + 200k ( c ủng hộ tiền xe từ huỷ chuyến Cam Lâm – Khánh Hoà )
4. Cô Đinh Ngọc Liên: 300k ( ( c đã chuyển ủng hộ 6 tháng – từ tháng 7 đến tháng 12.2018 – D sẽ cập nhật tên hàng tháng – mỗi tháng 300k – hiện D còn giữ 5 tháng 1.800k – cô gửi c Kim Hồng nhận giúp )
5. Bạn Le Thi Thuy Hang: 500k
6. Cô Tuyết Vân: 500k
7. Em Lộc An Nhiên: 200k
8. Em Thanh Luong: 300k
9. Anh Trương Đình Thảo: 500k
10. Chị Nguyễn Tiếp: 300k
11. Cô Quang Thanh: 300k
12. Chị Thương Kinkin Bui: 500k ( c đã chuyển ủng hộ 6 tháng – từ tháng 7 đến tháng 12.2018 – D sẽ cập nhật tên hàng tháng – mỗi tháng 500k – hiện D còn giữ 5 tháng 2.500k )
13. Em Xuyen Nguyen: 500k
13. Chị Mai USA chị gái chị Thảo ( TRMS ): 1.500k
14. Em Oanh Van: 200k
15. Chị Dangthuyqc Dangthuyqc: 200k
16. Cô Thiều Nguyễn: 200k
17. Chị Dung Hoang: 200k
18. Bạn Lien Nguyen: 200k
19. Chị Trang: 1.000k ( Thảo Nguyễn, Nguyễn Tuyết Sang )
20. Chị Kim Anh: 200k ( Chị Kim Hồng nhận từ anh Việt )
21. Em Lan Thy Nguyen: 2.000k
22. Em Nguyễn Hằng: 500k ( nhận từ chị Bà Già )
23. Anh Tèo Phuong Lan: 500k
24. Em Trần Thị Hằng Nga: 200k ( Tháng 6 + 7 )
25. Chị Lê Bình: 300k
26. Chị Trang Hợp Nguyên: 500k
27. Chị Hồng Bình: 400k
28. Chị Mai chợ: 100k
29. Em Nhi Lê: 200k
30. Cô Tuoi Nguyen: 1.000k
❤️ Tổng cộng quỹ tháng 7.2018 là: 14.400k
❤️ Quỹ tồn tháng 6.2018 là: 38.600k
❤️❤️❤️ TỔNG CỘNG QUỸ THÁNG 7.2018 đến ngày 31.7.2018 có TẤT CẢ LÀ: 53.000k
Trên đây là báo cáo THU – CHI Quỹ định kì tháng 7 và cập nhật DANH SÁCH Quỹ định kì tháng 7.2018.
Nhóm rất mong nhận được sự ủng hộ để các hc già yếu neo đơn bệnh tật luôn nhận được sự sẻ chia yêu thương từ Quý MTQ ạ.
Rất mong cả nhà mình theo dõi ktra đối chiếu giúp D. Nếu còn sót tên ai mà D quên chưa cập nhật xin nhắc D giúp để bổ sung nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *