Tháng 8 đã đến chuẩn bị đón thu và kết thúc mùa hè đỏ lửa cố gắng không nghỉ tháng này rồi bị tạm ngưng visa đi tour về chăm nom em nhỏ chuẩn bị đón hắn cố lên

Tháng 8 đã đến..chuẩn bị đón thu và kết thúc mùa hè đỏ lửa..cố gắng không nghỉ tháng này rồi bị tạm ngưng visa đi tour..về chăm nom em nhỏ chuẩn bị đón hắn..cố lên..
Chúc anh chị em tháng cuối của mùa hè nóng bỏng luôn rực rỡ..
P/s: em còn trống từ 6-16/8 và từ 21/8 đến 15/9..anh chị em chiếu cố để em sắm sửa chuẩn bị đón thằng ku ạ..thanks all..!!.!..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *